2024 forudsigelser, der påvirker relationen mellem brand og forbruger

Written by

Ifølge førende astrologer befinder vi os lige nu i en tid, der føles komprimeret og intens. Man kan sammenligne det med at opleve tre dage på en dag og måske kan du allerede relatere til følelsen. For der sker rigtig meget i vores samfund lige nu med både krig, finansiel uro, politisk ustabilitet, AI og en bølge af mental mistrivsel. Så det er ikke så mærkeligt, hvis hverdagen og livet generelt -føles en anelse mere presset end du tidligere har oplevet. Men hvad betyder det for forbrugeren? Og hvad betyder det for relationen til vores forbruger? Det dykker jeg ned i lige her.

Relationen til forbrugeren i 2024

Når hverdagen suser derud af, er det vanskeligt at se den udvikling vi befinder os i. Jeg har dog gjort et forsøg alligevel. Ved at tage et blik på 2023, kan vi lige så forsigtigt danne os et billede af hvordan 2024 kommer til at forme sig og ikke mindst, hvordan vores relation til forbrugeren udvikler sig.

Den feminine energi vinder frem

Der er 3 nedslagspunkter, der former det år vi har foran os. For det første kan vi se tendensen til et mere matriarkalsk samfund, der begynder at blomstre op -istedet for det patriarkalske samfund, som vi allerede kender til. I det matriarkalske samfund er det enten kvinderne, der bestemmer eller der er ligestilling imellem kønnene. I det seneste par år har vi set et øget fokus på ligestilling, ligeløn og begreber som “mental load” og “orgasm gap”. Derudover er der åbnet op for en mere feminin energi både privat og professionelt, hvor det nu er mere acceptabelt at vise sin sårbarhed overfor andre.

Der er mange samfund rundt omkring i verden, der har et matriarkalsk fundament imodsætning til vores patriarkalske opbygning i de vestlige samfund -og det kan vi sagtens lade os inspirere af.

Den spirituelle revolution er startet

I kølvandet af den feminine energi, der begynder at fylde mere og mere i samfundet, ser vi den spirituelle revolution. Efter flere årtier med fokus på ego, ydre succes, magt og økonomisk overlegenhed, bevæger vi os langsomt ind i en ny tid, hvor forbindelsen til “noget større” dominerer.

Denne bevægelse kommer på et perfekt tidspunkt i forhold til den universelle mentale mistrivsel, som vi oplever især blandt de yngre generationer. Her vil den spirituelle revolution kunne bidrage til en dybere indsigt hos mennesket, således at vi oplever helhed, fællesskab og kærlighed istedet for adskillelse, ensomhed og mistrivsel.

Den spirituelle revolution kan blive den mest dominerende tendens i 2024.

Fra oplevelseskommunikation til indlevelseskommunikation

Der er i den sammenhæng en tydelig overgang fra den traditionelle oplevelseskommunikation til det jeg har valgt at kalde “indlevelseskommunikation”. Det betyder helt lav praktisk, at vi går fra en ego-baseret form for kommunikation til en mere ligeværdig og fælles form for kommunikation. Istedet for at både brand og forbruger tænker “what´s in it for me”, skal vi til at tænke “hvordan skaber vi en relation sammen”? Vores evne til at sætte os i forbrugerens sted bliver mere afgørende end nogensinde før.

Relationer og fællesskab bliver omdrejningspunktet i 2024, når det kommer til kommunikation mellem dit brand og dine forbrugere.

Botox og fortrængte følelser

Og forbrugeren higer efter at blive set, hørt og forstået. I en tid, hvor antallet af botox behandlinger eksploderer og mængden af unge med mental mistrivsel stiger med rekordfart, er der en fællesnævner bag. Følelser bliver ikke følt, da sociale medier fejlagtigt har givet os en forståelse af, at vi skal have det godt -altid. Så hvad gør vi, når vi som mennesker oplever krig, politisk uro og finansiel ustabilitet? Hvordan navigerer vi i usikkerhed? Og hvordan holder vi os selv oppe? Mange finder løsningen i fortrængning og endeløs scrolling på sociale medier, hvilket desværre har den modsatte effekt af, hvad vi ønsker (ro og stabilt nervesystem) og andre forsøger at skabe det perfekte ydre, i en forhåbning om at det vil smitte af på det indre. Det er desværre ikke altid tilfældet. Rigtig nok, kan botox lamme både muskler og følelser (da vores følelser afhænger af vores evne til udtrykke vores mentale tilstand gennem ansigt og krop samt evnen til at kopiere andres mimik og følelsesmæssige tilstand), men botox skaber samtidigt dårlige betingelser, når det kommer til at kommunikere med andre og i særdeleshed at udtrykke følelser overfor vores børn (børn med forældre der anvender botox har gennem undersøgelser vist et lavere niveau af empati).

Botox lammer ikke kun dine muskler, men også din evne til at føle mentalt.

Mødet mellem brand og forbruger i 2024

Så vi står altså med et menneske og en forbruger, der kæmper med at håndtere følelser, er udfordret af at navigere i uvished og ustabilitet og samtidigt længes efter fællesskab og samhørighed. Så hvordan agerer vi i mødet med denne forbruger og hvilken form for kommunikation skal vi anvende? Den tager vi i næste omgang 😉

Kh. Manou Messmann